Utbildning för vuxna

Vårt yrkesliv blir längre. För att fler ska kunna och vilja arbeta längre tid måste det bli lättare att byta karriär senare i livet. Vi vill ha en vuxenutbildning som gör det lätt för människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola. Det ska även vara lättare att komplettera sina studier eller satsa på yrkesinriktade utbildningar senare i yrkeslivet.

Centerpartiet vill:

  • Ha fler platser till yrkeshögskolan och göra det lättare att läsa in behörighet till den
  • Underlätta för folkhögskolorna att vara en del i människors livslånga lärande
  • Stötta etablering av fler aktörer inom vuxenutbildningsområdet

sol-has-bg sol-light-text

Det ska vara lättare att byta spår under sitt arbetsliv.

Drömmer du om att få ett nytt jobb och göra något annat i livet? Bra! Vi vill att du ska kunna förverkliga den drömmen.

Yrkeshögskoleutbildningarna utvecklas i samarbete med näringslivet. De är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden och många får jobb kort efter utbildningen. Vi vill stärka och bygga ut Yrkeshögskolan. Ett sätt att göra detta är genom fler platser på Yrkeshögskolan. Det gör man både genom nya statligt betalda platser, men även genom fler platser som betalas av studieavgifter. Redan idag finns platser på yrkeshögskolan som inte ryms inom ramen för den finansierade verksamheten. Detta borde ses över. Yrkeshögskolan är duktig på att erbjuda kompletterande utbildning inriktad mot ett specifikt yrke. Utbildningarna passar både för personer som precis gått ut gymnasiet och för dem som vill komplettera sin tidigare utbildning efter att ha arbetat i många år.

Yrkeshögskolan får idag tillstånd att driva en utbildning under ett visst antal år. Vi vill att det ska gå att ge längre tillstånd att driva utbildningarna och även mer resurser för det. Det ska vara lättare att byta spår under sitt arbetsliv. Då måste det också bli enklare för dem som läst ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan att läsa in och få behörighet till Yrkeshögskolan. Det bör även bli lättare att erbjuda yrkesinriktade kurser för att komplettera en tidigare utbildning.

Stötta även den som saknar gymnasieutbildning

Det behövs fler olika yrkesutbildningar. Yrkesvux gör att den som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning kan läsa till ämnen och få behörighet till yrkesutbildningar. Yrkesvux utbildar till många yrken där det behövs fler personer som har rätt kompetens. Därför är yrkesvux viktigt för arbetslivets kompetensförsörjning. Vi tycker därför det är viktigt med fler platser på yrkesvux så att fler kan studera där.

Med en vuxpeng – som en skolpeng för vuxna – ökar valfriheten

Människor måste få bestämma mer själva. Vi skulle därför vilja se en vuxpeng, likt Nacka kommuns modell. I de flesta svenska kommuner är det kommunen som ansvarar för vuxenutbildningar. De bestämmer också vilka utbildningar som ska finnas i kommunen. Vi vill istället att du själv ska få välja utbildningsutförare på samma sätt som i grund- och gymnasieskolan. Pengen följer den studerande och går till den utbildningsutförare som man väljer.

Folkhögskolorna har stor frihet att utforma sina kurser utifrån den profil som skolan har. Det gör att det är lättare för kursdeltagarna att utforma sin utbildning efter de behov, intressen och förkunskaper som varje elev har.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.