Centerpartiet lokalt

Israel-Palestina

För att konflikten mellan Israel och Palestina ska kunna lösas behöver båda vara självständiga stater. Palestina bör därför erkännas som ett eget land. Gränserna måste vara tydliga och erkända. Och människor måste sluta använda våld och istället fokusera på hur samhället ska utvecklas och växa.

Israel-Palestina

Sverige och EU behöver ta ett mer aktivt politiskt ansvar när det kommer till situationen i Israel och Palestina. Det är viktigt, inte minst eftersom det är en konflikt som finns nära Europa.

EU ska inte bara ge bistånd utan också jobba aktivt för fred och försoning och för att bygga upp länderna. Vi vill se en tvåstatslösning med ett Israel och ett Palestina. Det ska finnas erkända och säkra gränser.

För att konflikten ska kunna lösas behöver man utgå från folkrätten. De avtal som ingåtts måste accepteras. Världen måste erkänna Israels rätt att existera på samma sätt som palestinierna har rätt till en fungerande stat. Man måste ställa krav på båda parter i den konflikt som finns.

Sverige och EU måste vara tydliga med att vi inte accepterar nya bosättningar på ockuperad mark. Vi måste också bli tydliga med att Israel ska arbeta för att Västbanken och Gaza ska bli livskraftiga områden. Ledare på den palestinska sidan måste uppmana människor att sluta använda våld. Om inte det sker kommer det vara svårt att få en fred som är långsiktig.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Riksdagsledamot Stockholms län, utrikespolitisk talesperson