Centerpartiet lokalt

Dödshjälp

Alla har rätt att avstå från behandling, men du kan aldrig kräva att vården aktivt ska hjälpa dig att dö.

Centerpartiet vill:

  • Att alla döende patienter ska ha tillgång till hospice-vård

Alla ska ha tillgång till hospice

Få frågor är så svåra som frågan om döden. Den medicinska utvecklingen har gett ökade möjligheter att ge patienter lindring när ångest och smärtor blir outhärdliga. På många håll finns hospice som erbjuder lindrande vård till patienter i livets slutskede. Hospiceverksamheten är mycket uppskattad av både patienter och närstående. Centerpartiets uppfattning är att hospicevårdens helhetssyn på människan och specialistkompetens inom palliativmedicin ska komma alla döende patienter till del, inte bara de som har tillgång till hospice.

Nej till dödshjälp

Alla människor har rätt att bestämma över sitt eget liv, att få bästa möjliga vård och att få dö under värdiga former. Därför har man också rätt att avstå från behandling och vården ska acceptera det beslutet. Däremot kan du aldrig kräva att vården aktivt ska hjälpa dig att dö. Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Att aktivt medverka till en annan persons död går emot all läkaretik och kan därför inte accepteras.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....