Dödshjälp

Alla har rätt att avstå från behandling, men vi tycker inte att patienter ska kunna kräva att vården aktivt ska hjälpa dem att dö.

Centerpartiet vill:

  • Att den svenska vården inte erbjuder aktiv dödshjälp.
  • Att alla döende patienter ska få god vård i livets slutskede.

sol-has-bg sol-light-text

Alla ska ha tillgång till god vård i livets slutskede

Få frågor är så svåra som frågan om döden. Den medicinska utvecklingen har gett ökade möjligheter att ge patienter lindring när ångest och smärtor blir outhärdliga.

På många håll finns hospice som erbjuder lindrande vård till patienter i livets slutskede. Hospiceverksamheten är mycket uppskattad av både patienter och närstående.

Vi menar att alla döende människor ska få ta del av en god vård i livets slutskede, om de önskar.

Nej till aktiv dödshjälp

Alla människor har rätt att bestämma över sitt eget liv, att få bästa möjliga vård och att få dö under värdiga former. Därför har man också rätt att avstå från behandling och vården ska acceptera det beslutet.

Däremot tycker vi inte att patienter ska kunna kräva att vården aktivt ska hjälpa dem att dö. Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta.

Att aktivt medverka till en annan persons död går emot läkaretiken och vi tycker att det är fel att kräva av vårdpersonal att de ska behöva göra det. Det kan också vara mycket svårt att avgöra vad som är patientens egen vilja och vad som är en önskan om att lätta på anhörigas börda.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.