graviditet, förlossning och föräldraskap

Förlossningsvården i Sverige håller hög kvalitet, men det finns utmaningar. Skillnaderna i vilket stöd kvinnor får i samband med förlossning är stora. Det behövs också fler barnmorskor.

Centerpartiet vill:

  • Satsa på bättre arbetsvillkor och högre löner för barnmorskor
  • Satsa på att nyblivna mammor ska få bättre tillgång till stöd efter förlossningen
  • Öka jämlikheten i förlossningsvården

sol-has-bg sol-light-text

En trygg förlossningsvård i hela Sverige

Alla kvinnor ska ha rätt till en trygg förlossning oavsett var i landet man bor. Sverige har en mödravård och förlossningsvård som håller mycket hög kvalitet. Mödra- och spädbarnsdödligheten i landet tillhör en av världens lägsta. Men det finns också stora utmaningar. Det handlar om att många blivande föräldrar känner oro för att behöva åka vidare till annat sjukhus när det är dags att föda. Men även om att förlossningskliniker runt om i landet som lagts ner, vilket har bidragit till att många kvinnor har långt till närmaste BB. Tillgången till vård och stöd som erbjuds nyblivna mammor efter en förlossning, beror också till stor del på var i landet de bor.

Satsa på fler barnmorskor

För att skapa en tryggare och mer tillgänglig förlossningsvård i hela landet behövs fler barnmorskor. Kvinnor ska känna sig trygga i att det finns barnmorskor som har tillräckligt med tid att ge dem den vård och det stöd som behövs – både under och efter förlossningen. Det handlar både om att utbilda fler barnmorskor och att få fler att vilja stanna kvar i yrket. Därför behövs insatser för att göra det mer lönsamt att utbilda sig till barnmorska och förbättrade villkor inom barnmorskeyrket.

Många barnmorskor har en stressig arbetssituation och små möjligheter att göra karriär. Därför behövs fler möjligheter att klättra i karriären och höja sin lön. Centerpartiet vill införa särskilda karriärtjänster för barnmorskor, i likhet med vad som genomförts inom läraryrket. Centerpartiet vill även satsa på att göra det mer lönsamt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till exempelvis barnmorska. Vi vill därför satsa särskilt på att sjuksköterskor som utbildar sig till specialister ska kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning.

Öka stödet till nyblivna mammor i den nära vården

Att nyblivna mammor ges stöd efter förlossning är viktigt för både mamma och barn. Men trots att det är så vanligt att drabbas av till exempel bristningar eller amningsproblem, är det många kvinnor som inte får den hjälp de behöver. Då många kvinnor har långt till närmsta sjukhus, behöver möjligheterna för mammor att få hjälp i öppenvården öka. Centerpartiet vill satsa på att öka tillgången till eftervård för nyblivna mammor i öppenvården. Det kan till exempel handla om att satsa på fler hembesök från en barnmorska. Det kan också handla om att skapa förutsättningar för fler amningsmottagningar i öppenvården. Idag erbjuds specialiserad amningshjälp nästan alltid i anslutning till en sjukhusklinik. Genom att stärka möjligheterna att få amningshjälp i hemmet eller genom öppenvårdsmottagningar kan också fler mammor – som kanske inte bor nära ett sjukhus – få närmare till hjälp.

En mer jämlik förlossningsvård för kvinnor i hela landet

Skillnaderna både mellan och inom regionerna i vilken vård som erbjuds kvinnor i samband med förlossning är stora. Vissa sjukhus följer alltid upp kvinnans hälsa efteråt, medan andra aldrig gör det. I en del regioner sker hemgång efter sex timmar, medan det i andra regioner är 2-3 dygn som gäller för en förstföderska. Förlossningsvården måste därför bli mer jämlik. Det är oacceptabelt att vissa nyblivna mammor inte får tillgång till den vård de behöver bara för att de bor i en viss del av landet.

Vi vill därför ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för att skapa förutsättningar för en mer jämlik förlossningsvård. Det måste skapas en större enhetlighet kring vad vården i samband med förlossning ska innehålla. På detta sätt kan alla kvinnor – oavsett var i landet de bor – känna sig mer trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagande.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.