Centerpartiet lokalt

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor har ofta låga löner och tjänar inte alltid på att vidareutbilda sig. Vi tycker att sjuksköterskor som vidareutbildar sig ska kunna jobba och få lön under tiden. Med fler vårdföretag att välja mellan kan sjuksköterskor enklare ställa krav och byta arbetsplats om de inte trivs. Vi vill också uppmuntra fler sjuksköterskor att starta eget vårdföretag så att de lättare kan sprida sina idéer om hur vården borde se ut.

Centerpartiet vill:

  • Uppmuntra fler sjuksköterskor att starta egna vårdmottagningar
  • Att sjuksköterskor ska tjäna mer på att vidareutbilda sig
  • Att utbildningsanställningar till specialistsjuksköterskor inrättas

Sjuksköterskor

Det är inte konstigt att fler sjuksköterskor inte blir specialister. Till skillnad från läkare får de oftast inte någon löneförhöjning utan kan till och med förlora på att utbilda sig. Så kan vi inte ha det och därför vill vi satsa på sjuksköterskorna. Utan dem stannar vården.

Sjuksköterskor har ofta relativt låga löner. Många gångar kan det till och med kosta för en sjuksköterska att utbilda sig till specialist. Det tycker vi är fel. Vi vill istället att det ska bli mer lönsamt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Sjuksköterskornas specialistutbildning borde utformas på samma sätt som läkarnas AT-utbildning. Då skulle du som är sjuksköterska kunna jobba och få lön under tiden du utbildar dig.

Med fler vårdföretag att välja mellan kan sjuksköterskor enklare ställa krav och byta arbetsplats om de inte trivs. Undersökningar från Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex visar att anställda hos privata vårdföretag är mer nöjda med inflytandet över sina arbetsuppgifter och med sin lön. Därför vill vi se fler privata vårdföretag.

Antalet vårdföretag som drivs av sjuksköterskor är få. Vi tycker att det vore bra för vården om fler sjuksköterskor startade egna företag. Det är ett sätt att utveckla de idéer som finns om hur vården kan bedrivas på bästa sätt. Vi vill att det ska bli lättare att starta eget, bland annat genom att förenkla reglerna. Många landsting skulle också kunna erbjuda sin personal utbildning i företagande. På så sätt tror vi att fler skulle våga ta steget och gå från anställd till företagare.


Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....