Sjuksköterskor

Sjuksköterskor har ofta låga löner och tjänar inte alltid på att vidareutbilda sig. Vi tycker att sjuksköterskor som vidareutbildar sig ska kunna jobba och få lön under tiden. Med fler vårdföretag att välja mellan kan sjuksköterskor enklare ställa krav och byta arbetsplats om de inte trivs.

Centerpartiet vill:

  • Sjuksköterskor som vidareutbildar sig ska få betalt under utbildningen
  • Inför en examenspremie på 60 000 kr för sjuksköterskor
  • Se fler karriärvägar för sjuksköterskor

sol-has-bg

Inför nationellt sjuksköterskelyft

Sjuksköterskan har en mycket viktig roll i sjukvården. Idag råder brist på framför allt sjuksköterskor med specialistutbildning. Det är ett allvarligt problem och en stor utmaning inför framtiden. Vi vill därför införa ett nationellt sjuksköterskelyft för att få fler sjuksköterskor att utbilda sig och vilja stanna i vården.

Låt sjuksköterskor som vidareutbildar sig få betalt under utbildningen

Till skillnad från läkare har sjuksköterskor oftast inte fått betalt under sin vidareutbildning. Samtidigt får färdigutbildade specialistsjuksköterskor sällan särskilt stor löneförhöjning. Många gånger kan det till och med kosta för en sjuksköterska att utbilda sig till specialist. Det tycker vi är fel. Vi vill istället att det ska bli mer lönsamt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Sjuksköterskor som utbildar sig till specialister måste kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning.

Inför en examenspremie

Många sjuksköterskor har en stressig arbetssituation och små möjligheter att göra karriär. Därför behövs fler möjligheter för sjuksköterskor att klättra i karriären och höja sin lön. Vi vill uppmuntra fler att ta en sjuksköterskeexamen. Därför föreslår vi att personer som tar sjuksköterskeexamen ska få 60 000 kronor i examenspremie efter sina första fem arbetsår som sjuksköterska. Vi vill också införa en nationell strategi för ett bättre karriärsystem inom sjuksköterskeyrket, med exempelvis bättre möjligheter att utöka sina ansvarsområden.

Karriärtjänster för sjuksköterskor

Det behövs fler möjligheter för sjuksköterskor att utvecklas i jobbet och höja sin lön. Vi vill därför satsa på särskilda karriärtjänster för sjuksköterskor.

Ge både anställda och patienter valfrihet

Med fler vårdföretag att välja mellan kan sjuksköterskor lättare byta arbetsplats om de inte trivs och höja sina löner. En månadslön för en sjuksköterska som arbetar i privat vård och omsorg är i genomsnitt omkring 2000 kronor högre jämfört med i offentlig vård. Undersökningar visar också att anställda hos privata vårdföretag är mer nöjda med inflytandet över sina arbetsuppgifter. Därför behövs fler vårdföretag.

Läs mer om i vår rapport om vården , 468.8 kB.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.