Centerpartiet lokalt

Vård till papperslösa

Grundstenen i vår politik är alla människor lika rätt och värde. Den som är sjuk ska få vård, oavsett varifrån du kommer. Vi tycker att gömda och papperslösa ska ha rätt till vård på samma villkor som alla andra.

"Om man är svensk medborgare, asylsökande eller papperslös ska inte vara det som avgör om man får vård eller inte. Det är människor det handlar om - inte siffror på ett papper."

Fredrik Enström, Lilla Edet

Vård till papperslösa

Om du blir sjuk i Sverige så ska du få vård och det ska inte spela någon roll varifrån du kommer. Eftersom vi är övertygade om alla människors lika värde, kan vi inte tycka på något annat sätt.

Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Den som är sjuk ska få vård. Vårdpersonal ska inte behöva göra bedömningar om någons ursprung gör att de har rätt till vård eller inte. Tvärtom är deras uppgift att följa hälso- och sjukvårdslagen och att alltid vårda, bota och hjälpa. Därför tycker vi att gömda och papperslösa ska ha rätt till vård på samma villkor som alla andra.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....