Centerpartiet lokalt

GEMENSAMMA VÄRDERINGAR, OLIKA BAKGRUNDER

På Centerpartiet jobbar människor från hela landet, i olika åldrar och med vitt skilda kunskaper. Det både välkomnar vi och glädjs vi åt!

Efter vårt bästa val på 30 år har vi nu dessutom blivit ännu fler!