Centerpartiet lokalt

Vi för Europa framåt!

 • Centerpartiet tar miljöansvar, för minskat plastberoende och renare hav.
 • Vår klimatpolitik innebär förnybar energi, grönare transporter och lägre utsläpp.
 • Vi står för sund och säker mat tillsammans med starkare djurskydd.
 • Och vi är en tydlig motkraft till den växande högerpopulismen.

Vi vill ha ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa.

Missa inte det senaste från våra parlamentariker!

Se till att följa Fredrik Federley och Abir Alsahlani på Facebook.

Passa också på att följa Abir Alsahlani på Twitter.

 

Nyheter från Europaparlamentet


 • Federley ska granska djurtransporterna i EU


  Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley kommer att bli en av de 30 ledamöter som ska granska EU:s djurtransporter i det nyinrättade granskningsutskottet. – Nu ska vi se till att djuren får det bättre, säger Fredrick Federley.
  Läs mer

 • För få krav på hur EU:s coronapengar ska användas


  Nu har EU-kommissionen presenterat sin återhämtningsfond för coronakrisen på 750 miljarder euro. Centerpartiets europaparlamentariker är kritiska till att man väljer bidrag istället för lån och att det saknas kriterier och krav på hur pengarna ska an...
  Läs mer

 • Federley: Ny livsmedelsstrategi ska stärka bönder och klimatet


  Nu har EU-kommissionen presenterat förslag på en ny livsmedelsstrategi, döpt ”Farm to Fork” – eller från gård till gaffel på svenska. Fredrick Federley, europaparlamentariker för Centerpartiet, välkomnar att strategin tagits fram.– Det är bra att EU ...
  Läs mer

 • Så säkras jobben i gröna näringarna under krisen


  Coronakrisen har lett till brist på arbetskraft inom de gröna näringarna. Vi måste lösa detta från två håll. Vi behöver både rekrytera personal för skogsbruk och jordbruk här i Sverige, men även se till att säsongsarbetare från andra länder har möjli...
  Läs mer

 • Abir Al-Sahlani tar plats i jämställdhetsutskottet


  Centerpartiets europaparlamentariker Abir Al-Sahlani kommer att ta plats i EU-parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet (FEMM).– Jag är glad över det här nya uppdraget och hoppas kunna arbeta för att stärka jämställdheten och kvi...
  Läs mer

 • Federley tar plats i EU:s fiskeriutskott och industriutskott


  På grund av Brexit har ett antal positioner blivit lediga i Europaparlamentets olika utskott. Centerpartiets Fredrick Federley tar därmed plats som ordinarie ledamot i fiskeriutskottet (PECH) och som ersättare i utskottet för industrifrågor, forsknin...
  Läs mer

 • Centerpartiet röstar för frihandelsavtal med Vietnam


  Idag godkände Europaparlamentet ett nytt frihandelsavtal med Vietnam. Centerpartiets europaparlamentariker Fredrick Federley röstade för avtalet, som han menar är ett steg framåt både för miljön och för mänskliga rättigheter.– Genom frihandelsavtal m...
  Läs mer

 • EU-parlamentet vill se Parisavtal mot antibiotikaresistens


  Ett av Centerpartiets vallöften inför EU-valet 2019 var ett internationellt Parisavtal mot antibiotikaresistens. Nu vill en majoritet i Europaparlamentet samma sak. – Antibiotika ska endast användas när den behövs. Det har vi fått igenom inom EU, men ...
  Läs mer

 • C ror i hamn ökade klimatambitioner i EU


  Idag fattade Europaparlamentet sitt första beslut om EU:s stora miljö- och klimatpaket Green Deal, som syftar till att höja klimat- och miljöambitionerna i EU. Arbetet har letts av Centerpartiets europaparlamentariker Fredrick Federley. – Det är en h...
  Läs mer

 • Centerpartiet säger nej till minimilön på EU-nivå


  Idag, tisdag, har EU-kommissionen presenterat ett första initiativ på EU-övergripande minimilönsnivåer. Centerpartiet är emot idén om en heltäckande minimilön.- Frågor som rör lönebildning och medlemsländernas rättstraditioner ska avgöras på hemmapla...
  Läs mer

 • Centerpartiet välkomnar den nya EU-kommissionen


  Idag röstade Europaparlamentet för den nya EU-kommissionen, som kommer ledas av Ursula von der Leyen. Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley och Abir Al-Sahlani välkomnar den nya kommissionen och ser fram emot att börja förhandla lagstif...
  Läs mer

 • Fredrick Federley ska utforma EU:s nya klimatpolitik


  Fredrick Federley får en ledande roll när EU:s nya klimatpaket, The Green Deal, nu tas fram. Det bestämdes under den liberala partigruppen Renew Europes gruppmöte under onsdagsförmiddagen.
  Läs mer

 • Klimatfrågan måste drivas på EU-nivå


  Idag är det 25 år sedan Sverige gick med i EU och en särskild partiledardebatt hålls därför i riksdagen. Annie Lööf kommer att lyfta klimatfrågan och samtidigt utmana de andra partiledarna att också driva på för ett mer ambitiöst klimatarbete inom EU...
  Läs mer

 • Federley tar ledande EU-roll för klimat och landsbygd


  Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley har blivit vald att leda den liberala gruppen Renew Europes arbete med klimat- och landsbygdspolitik i Europaparlamentet framåt.
  Läs mer

 • En klimatpolitik för EU som gör skillnad


  Klimatutmaningen är global. Därför krävs samarbete länder emellan om vi ska nå Parisavtalets mål. Sverige är ett av endast sex länder som idag ligger i fas att nå sitt klimatmål till 2030 och vi står endast för en liten del av EU:s utsläpp. Nu måste ...
  Läs mer

 • Centerpartiet röstar för Ursula von der Leyen


  Under tisdagskvällen röstar Europaparlamentet om ny ordförande för EU-kommissionen. Efter försäkringar om att tyska kandidaten Ursula von der Leyen kommer prioritera bland annat klimatet och rättsstatens principer så kommer Centerpartiet att rösta fö...
  Läs mer

 • Tunga poster för Centerpartiet i EU


  Centerpartiet tar flera tunga poster i Europaparlamentet den kommande mandatperioden. Förutom rollen som vice gruppledare i den liberala partigruppen Renew Europe kommer partiet sitta med i bland annat Miljöutskottet, Rättighetsutskottet och Jordbruk...
  Läs mer