Centerpartiet lokalt

Internationellt

Vi är innerligt övertygade om – och arbetar för – alla människors lika rätt och värde. Vi vill se en utrikespolitik där människor knyts samman. En samlad utrikespolitik för bistånd, handel, säkerhet och klimat är vägen fram, för en hållbar utveckling i hela världen.

Centerpartiet vill att:

  • Sverige ska stå upp för enprocentsmålet i biståndet
  • EU ska förhandla fram fler frihandelsavtal
  • Att relationen mellan Europa och USA ska vara god

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor i världen. Vi alla har ett ansvar för att världens länder inte bryter mot dessa rättigheter. Här anser vi att Sverige har ett stort ansvar. Vi vill därför se ett ökat samarbete med vår omvärld, en givmild biståndspolitik, öppnare gränser samt att Sverige ska vara en tydlig röst i utrikespolitiken. Samarbete med vår omvärld är också avgörande för fortsatt tillväxt och därmed en tryggad välfärd.

Bistånd

Vi tror att beslut blir bäst när de fattas nära människorna som berörs. Det gäller även biståndet. Om biståndet ska göra verklig nytta är det viktigt att man stöder – och har stöd av – människorna på lokal nivå. Vi tror med andra ord mer på att till exempel starta massor av byskolor och uppmuntra småföretagande, än att satsa på ett fåtal, stora statliga industrier.

Nedrustning

Vi vill ha en kärnvapenfri värld. Sverige ska vara en tydlig röst i nedrustningsarbetet.

Frihandel

Frihandel och rörlighet är en självklar del i en värld som vill minska fattigdomen och öka rikedomen. Goda och stabila ekonomier skapas genom fri konkurrens, fri handel och stabila spelregler. Det är särskilt viktigt för utvecklingsländer som ofta drabbas hårdast av slutna gränser och osäkra villkor. Vi arbetar för mer, bättre och rättvis frihandel.

Läs mer om vår utrikes- och biståndspolitik