Centerpartiet lokalt

Internationellt

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor i världen. Vi alla har ett ansvar för att världens länder inte bryter mot dessa rättigheter. Här anser vi att Sverige har ett stort ansvar. Vi vill därför se ett ökat samarbete med vår omvärld, en givmild biståndspolitik, öppnare gränser samt att Sverige ska vara en tydlig röst i utrikespolitiken. Samarbete med vår omvärld är också avgörande för fortsatt tillväxt och därmed en tryggad välfärd

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor i världen. Vi alla har ett ansvar för att världens länder inte bryter mot dessa rättigheter. Här anser vi att Sverige har ett stort ansvar. Vi vill därför se ett ökat samarbete med vår omvärld, en givmild biståndspolitik, öppnare gränser samt att Sverige ska vara en tydlig röst i utrikespolitiken. Samarbete med vår omvärld är också avgörande för fortsatt tillväxt och därmed en tryggad välfärd.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige är en tydlig röst i världen för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är viktigt i tider då konflikter rasar på flera håll i världen, exempelvis i Ukraina och Irak där människor blir berövade sin rätt till frihet, fred och demokrati.
  • Öka vårt samarbete med omvärlden. Här spelar EU en viktig roll men EU ska göra rätt saker. EU ska fokusera på stora frågor så som miljö och klimat men låta människor bestämma om sin vardag ifred.
  • Att Sverige ska vara ett öppet land. Vi ska därför ha en generös flyktingpolitik som ger ett bra mottagande till människor som kommer hit. Det ska också vara lätt att komma till Sverige och jobba.
  • Att FN har en tydlig roll för att lösa konflikter och att Sverige är aktivt inom FN. I den mån det är aktuellt för Sverige att delta i internationella militära insatser i framtiden bör gärna fler av dem vara under FN-flagg.
  • Att Sverige har en biståndspolitik som är generös? men också är inriktad mot klimatbistånd då världens fattiga är de som riskerar drabbas hårdast av klimatförändringarna.