Skola

 • Skolan ska ge alla elever förutsättningar att lyckas och att nå kunskapsmålen.
 • Läraren är nyckeln till en framgångsrik skola och därför måste de få mer tid till undervisning.
 • Det fria skolvalet och friskolor är viktiga för elevens möjligheter att välja en skola med en inriktning som passar just henne/honom

sol-has-bg sol-light-text

Ge varje elev förutsättningar att lyckas

Centerpartiet vill ha en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund du har eller var i landet du bor när det handlar om rätten till kunskap och rätten till likvärdig skola. Skolan ska se varje elevs behov och möjligheter

Vi menar att läraren och lärarens undervisning är avgörande för om en elev kommer att lyckas eller inte i skolan.

Centerpartiet vill :

 • Att det fria skolvalet och friskolor ska finnas kvar. Det är elever och föräldrar som ska välja den skola som passar just dem.
 • Att lärarna ska få mer tid till undervisning. Det ska bland annat göras genom att införa lärarassistenter, att de nationella prov ska rättas av externa examinatorer samt genom att man tar bort onödigt pappersarbete.
 • Att ge lärarna ett digitalt lärarlyft, det vill säga kunskaper om hur man använder ny teknik på bästa sätt, vilket både skulle underlätta för nödvändigt pappersarbete men också förbättra undervisningen.
 • Att duktiga lärare får högre lön. Genom de nya karriärtjänsterna har vi tillsammans med alliansen tagit ett krafttag för att höja statusen på läraryrket.
 • Att alla elever får läxhjälp i skolan
 • Se tidigare insatser i skolan för att fler ska lyckas i skolan. Vi vill därför att klasserna i åk 1- 3 ska minska, att det ska bli fler halvklasstimmar och fler anställda speciallärare.
 • Införa en modern studentexamen på gymnasiet. Examensprovet ska rättas av utomstående examinatorer för att på så vis minska risken för att fel betyg ges.
 • Att man undersöker förutsättningarna för en lag om förbud mot trakasserier och mobbning. Det ska också bli lättare att flytta på den som mobbar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.