Centerpartiet lokalt

Utbildning

Det är bra att fler studerar. Det är också viktigt att se till att antalet utbildningsplatser följer de behov som finns på arbetsmarknaden. De yrken som det kommer att bli en brist på, där behöver vi se fler utbildningsplatser. Och det behöver bli mer attraktivt att läsa ett yrkesförberedande program.

Centerpartiet vill:

  • Skapa fler YA-jobb
  • Fortsätta utveckla lärlingssystemet
  • Göra det lättare för studenter att få arbetslivserfarenhet samtidigt som man studerar

All kompetens behövs, teoretisk som praktisk. Sverige har ett av världens bästa utbildningssystem för högre utbildning och det har aldrig funnits så många studerande på svenska högskolor och universitet som under Alliansens tid vid makten.

Centerpartiet ser positivt på att allt fler väljer att studera och tycker att det är viktigt att platserna regleras efter de behov som finns på arbetsmarknaden. Vi har därför skapat fler platser på lärarutbildningen, tandläkarutbildningen och läkarutbildningen. Arbetsmarknaden lider också brist på flera yrken som är praktiska till grunden och vi måste därför höja statusen på yrkesutbildningarna. Vi ska även se till att den utbildning som erbjuds lever upp till de krav som arbetsmarknaden ställer på sin arbetskraft. För att förbättra yrkesutbildningarna, svara upp mot arbetsmarknadens behov av arbetskraft och skapa arbete åt unga vill Centerpartiet:

  • Skapa fler YA-jobb, vilket är en kombination av handledning och utbildning. Syftet är att underlätta för den arbetssökande att lära på jobbet och komma in på arbetsmarknaden. Det riktar sig bland annat till unga som kommer direkt från utbildning samt unga som varit arbetslösa minst tre månader. Regeringens mål är att skapa minst 30 000 YA-jobb.
  • Fortsätta utveckla lärlingssystemet. Lärlingsplatserna måste likna en anställning, med en riktig lärlingslön. Lärlingsplatsen förväntas sedan övergå i anställning. Staten ska vara med och bidra till lärlingens lön. Företagen måste ansvara för att utforma den arbetsplatsförlagda yrkesutbildningen och garantera dess kvalitet. Unga blir på så vis efterfrågade på arbetsmarknaden och arbetsmarknaden får i sin tur den arbetskraft och kompetens de i sin tur efterfrågar.
  • Ge studenter mer arbetslivserfarenhet under studietiden genom systemet med studentmedarbetare. Studenter får då varva studier med arbete till en lite lägre lön. Vi vill också ge mer pengar till lärosäten som samarbetar med näringsliv och offentlig sektor. Det är bra för att studenternas utbildningar ska bli mer sammankopplade med arbetslivet.
Läs mer om Centerpartiets politik för skolan här