1960-talet

Bild

Centerpartiet kom under 1960-talet att stå allt mer i opposition till Socialdemokraterna. 60-talet var tillväxtens årtionde, och Socialdemokraterna bedrev en politik som i hög grad anpassades efter den expansiva industrins behov.

Människorna kom i kläm när de ofta tvingades flytta från sina hembygder för att ta jobb i industristäder eller storstäderna. Socialdemokraterna bedrev en koncentrations- och centraliseringspolitik, parad med snabbt stigande skatter.

Centerpartiet stödde utbyggnaden av sociala välfärdssystem, men motsatte sig likriktningen. Ett exempel på hur Centerpartiet föreslog större valfrihet var kravet på ett vårdnadsbidrag till familjerna. Kravet på sänkt och lika pensionsålder vid 65 år var också ett viktigt rättvisekrav.

Rachel Carsons bok Tyst vår, böcker av Georg Borgström och andra startade en miljödebatt. Centerpartiet lade 1962 de första miljömotionen i riksdagen. Den handlade främst om den psykosociala miljön, otrivsel i det moderna samhället, arbetsmiljö och stress. Inspiratör var stressforskaren Lennart Levi.

Centerpartiet första miljöprogram antogs 1968. Här finns kretsloppstänkandet fullt utvecklat: ”Exploateringen av naturen måste ledas in på cykliska banor. Det som tas från naturen måste omvandlas till produkter som kan föras tillbaka och på så sätt återkomma i produktionen.” Ordförande i miljöprogramgruppen var Erik Grebäck och sekreterare Torsten Sandberg.

Miljöfrågan växte under 60-talet i styrka och blev en profilfråga för Centerpartiet. Ett mycket framsynt miljöprogram antogs 1967.

Kritiken mot centraliseringspolitiken gav Centerpartiet många nya väljare och partiet ökade i val efter val. Gunnar Hedlund blev en allt mer uppskattad politiker som drog till sig röster och partiet blev 1968 för första gången största borgerliga parti.

Under 60-talet utvecklade Centerpartiet också sin decentraliseringspolitik. Ideologen Gustaf Jonnergård och en rad riksdagsledamöter och praktiker, till exempelTorsten Andersson i Brämhult, ledde arbetet.

Bild: Svenska Landsbygdens kvinnoförbund, SLKF, som bytte namn till Centerpartiets kvinnoförbund och senare till Centerkvinnorna har haft stor betydelse för jämställdhetsarbetet både inom och utanför partiet. Från vänster Karin Andersson, Sveriges första jämställdhetsminister, i Fälldinregeringarna 1979–1982, tillsammans med Kerstin Perers Dalarna och Sonja Fredgard ordförande för Centerkvinnorna 1966–1979. Bilden är från riksstämman i Dalarna 1969. Länk till bilden på Flickr.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.