Centerpartiet lokalt

Isak Engqvist

Personbild


Politiskt sakkunnig

Isak ansvarar för arbetet i Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI) och för delar av arbetet i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Isak är jurist med inriktning mot offentlig upphandling och internationell rätt.

Kontakta Isak Engqvist

Kontakta Isak

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....