Centerpartiet lokalt

Natali Isaksson

Personbild


Politiskt sakkunnig

Natali ansvarar för arbetet i utskottet för miljö, folhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Natali är statsvetare med inrikting på Europeisk politik.