Centerpartiet lokalt

Muharrem Demirok

Personbild


Kommunalråd Linköping

Muharrem Demirok (C), Gruppledare, Kommunalråd, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens planeringsutskott, Linköpings Stadshus AB, Linköpingsexpo AB, Samhällsbyggnadsnämnden. Fotograf: Oskar Lürén/Linköpings kommun (licens)