Centerpartiet lokalt

Partistyrelsen

Om partistyrelsens arbete

Partistyrelsen är Centerpartiets högsta beslutande organ mellan våra partistämmor.

Här ingår 18 ledamöter som har valts av en partistämma samt representanter för Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter. Inom Partistyrelsen finns ett Verkställande Utskott som består av partiordföranden och fyra ledamöter.

Partistyrelsen sammanträder normalt en gång i månaden och ansvarar för att planlägga, leda och samordna partiets verksamhet.