Centerpartiet lokalt

Mari-Louise Wernersson

Personbild


Kommunstyrelsens ordf. Falkenberg

Ledamot i partistyrelsen samt verkställande utskottet
Ordf i Centerpartiets kommunala sektion

 

Följ mig på:

Facebook

Instagram

Twitter

 

Jag har arbetat som företagare och brinner för att skapa en grön tillväxt, där fler får arbete samtidigt som vår miljö mår allt bättre. Under de senaste tolv åren har jag haft förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun. Där har vi arbetat hårt för god kommunal service i hela kommunen, vi har ett framstående företagsklimat och vi är självförsörjande på förnyelsebar energi. Så vill jag att hela Sverige ska ha det.

  • Fler i arbete, genom en jobbpolitik där alla människors potential tas tillvara på
  • Du ska kunna bygga och bo i hela landet
  • En resultatinriktad miljöpolitik där vi kan resa på rena drivmedel
Kontakta Mari-Louise Wernersson

Kontakta Mari-Louise

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/milliswernersson/posts?access_token=EAADmhojQzDIBALgZC4KDvvCZC4ozPZAb4MAMAcYzsPjWEuoPOp0TvrBUqzZBQ9X7wTQTJwINig0zZCBsm769peROXZCxKnvDkMtiArgZBOwn87roRbZAYqMTZBFZAY7dumbyc19kfBPZBFs91ZBDj1QKP9WcOU5n2WDIUmYjAK4c2yz3OgczSoxG8DYlpO6MZBZC1wEPgZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.