Centerpartiet lokalt

Stadgar och arbetsordning

Stadgarna ger tydliga ramar och regelverk för hur Centerpartiet fungerar som organisation.

Arbetsordningen ger ytterligare ledning för det praktiska arbetet. Stadgar och arbetsordning som gäller nu beslutades av partistämman i Malmö 2017.