Centerpartiet lokalt

2015 i Falun

Centerpartiets partistämma 2015 genomfördes i Falun 24-27 september.

Partistämman är Centerpartiets högsta beslutande organ och arrangeras vartannat år.

Här kan du ladda ner alla stämmans snabbprotokoll samt slutprotokoll innehållandes alla beslut som fattades: