Centerpartiet lokalt

2017 i Malmö

Centerpartiets partistämma 2017 genomfördes i Malmö 28 september till den 1 oktober.

Partistämman är Centerpartiets högsta beslutande organ och arrangeras vartannat år.

Här kan du ladda ner alla stämmans snabbprotokoll samt slutprotokoll innehållandes alla beslut som fattades: