Abir Alsahlani

Personbild


Europaparlamentariker

 

abir.alsahlani@ep.europa.eu

Om Abir

Abir Al-Sahlani är Europaparlamentariker för Centerpartiet och är även vice president i Liberals International. Jämlikhet och frihet är nyckelfrågor. Abir Al-Sahlani är ordinarie ledamot i EMPL, utskottet för sysselsättning och sociala frågor inom EU, och suppleant i LIBE, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga- och inrikesfrågor.

Utöver utskottsplatserna i parlamentet är Abir Al-Sahlani vice ordförande för Delegationen för förbindelserna med Irak, och suppleant i Delegationen för förbindelserna med Bosnien, Hercegovina och Kosovo.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.