Centerpartiet lokalt

Fredrick Federley

Personbild


Europaparlamentariker, andra vice ordförande i Centerpartiet.

 

fredrick.federley@ep.europa.eu

Om Fredrick

Fredrick Federley är Centerpartiets Europaparlamentariker sedan 2014, och andra vice ordförande i Centerpartiet. Han är även vice ordförande i den liberala gruppen Renew Europe. Han sitter som ledamot i ENVI, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och som suppleant i AGRI, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.

Fredrick är även vice president för den liberala gruppen Renew Europe, där Centerpartiet ingår, och delegationsledare för Centerpartiet i Renew Europe.

Förutom detta är Fredrick ledamot för delegationen för samarbete i norr och för EU:s förbindelser med Schweiz och Norge, för den parlamentariska kommittén EU-Island och för EES gemensamma parlamentarikerkommitté.

Sist men inte minst är han suppleant i Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina.