Mattias Larsson

Personbild


Region Västerbotten

Jag är en 44 åring som till vardags sysslar med lokal och regionalpolitik i Umeå och Västerbotten. Och ägnar min lediga tid åt att åka runt med husvagnen, och om tiden är för kort får man bläddra i husvagnsbroschyrer. Det som attraherar mig med Centerpartiet är vår syn på människans inre driv och förmåga och att vi vill ge alla människor möjligheter, samtidigt som vi även värnar om de svaga. Detta kombinerat med en framtidstro där vi tror att ett modernt samhälle där vi nyttjar teknikens landvinningar skapar en bättre framtid både för människor och miljö.

Mina viktigaste frågor:

  1. Håll ihop Sverige avstånd i kilometer eller avstånd i utbildning får inte vara ett hinder i framtiden.
  2. Använd ny teknik för en bättre miljö! Vi har enorma möjligheter att skapa ett hållbart samhälle om vi tänker nytt och vågar prova.
  3. Tänk på de mindre orterna, alltför mycket av debatten fokuserar på någon slags storstadsteorem, men Sverige är fullt av samhällen där vi måste använda andra lösningar än att i alla lägen tro att marknadskrafterna löser problemen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.