Sofia Jarl

Personbild


Representant och ordförande för Centerkvinnorna.

Jag bor i Dala-Floda i Gagnefs kommun, där jag tidigare varit kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Idag är jag förbundsordförande för Centerkvinnorna och 1:a vice ordförande i Region Dalarna.

Det borde vara självklart att alla människor ska ha samma tillgång till makt och inflytande, möjlighet till ekonomisk självförsörjning och kunna bestämma över sig själv. Men tyvärr kan vi se att kvinnor diskrimineras på grund av att sitt kön och att detta är en struktur som går igen på område efter område. Därför behövs fler kvinnor på maktpositioner och gammeldags strukturer som förtrycker kvinnor måste rivas ned.

Det behövs en politik som främjar kvinnors ekonomiska frihet, bland annat genom ett delat ansvar för hem och familj, jämställda löner, rättvisa pensioner och kvinnors företagande.

Rätt till personlig och sexuell frihet innebär att alla kvinnor ska kunna röra sig fritt och leva sina liv i frihet från våld, förtryck och diskriminering. Överallt och alltid.

Ekonomisk egenmakt, möjligheter att starta och driva företag, rätten till sin egen kropp samt en jämställd fördelning av makt och inflytande är grundläggande.

Kort och gott: frihet, feminism och systerskap.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.