Vad kan Centerpartiet göra för mig?

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

  • Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv.
  • Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger alla samma möjligheter oavsett om du är kvinna eller man.
  • Vi vill att hela Sverige ska leva.

Närodlad politik

Vi står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism.

I år går vi till val på två områden som rör själva hjärtat i Sveriges framtida utveckling. Det handlar om att skapa jobb i hela landet och att skapa resultat för miljön.

Jobb i hela landet

Sverige behöver fler människor som arbetar. Det är grunden för självbestämmande, trygghet och välfärd – för att finansiera skola, vård och omsorg. Det behövs ständigt nya, målmedvetna insatser för fler jobb i hela landet.

Två vägar till nya jobb är:

  • Bättre villkor för jobbskaparna. Småföretagen, som står för fyra av fem nya jobb, måste få möjlighet att växa och anställa fler.
  • Sänk trösklarna till arbetsmarknaden. Gör upp med onödiga, utestängande lagar och regler. Det gäller inte minst för att unga ska få jobb.

Resultat för miljön

Vi vill att Sverige ska vara ett föredöme i miljö- och klimatarbetet. Ett framgångsrikt miljöarbete stannar inte inom landets gränser utan måste bedrivas inom EU, men även globalt.

För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och ekonomisk tillväxt är varandras förutsättning.

Två centrala miljöfrågor är:

  • 100 procent förnybart. Den gröna omställningen måste målmedvetet fortsätta inom produktion av energi, resor och godstransporter. Giftfri vardag.
  • Giftiga och hormonstörande kemikalier måste bort. Ingen ska behöva oroa sig för att mat eller leksaker är giftiga.