Bild

Flykting och Asyl

Såväl de svenska kommunerna som andra länder i Europa behöver ta sitt ansvar när det kommer till flyktingar.