VÅRA företrädare I KOMMUNEN

Bild

Våra företrädare i Borlänge Kommun.

Här kan du se vilka personer som företräder Centerpartiet när det fattas beslut i olika styrelser och nämnder. Vi engagerar oss för att vara med och påverka Borlänges nutid och framtid.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.