Vi tycker

Vi Centerpartister är kända för att ta ansvar - i föreningar, i företag, i politiken. Vi snackar inte så mycket - vi skapar resultat. Hjälp oss att bygga en bra framtid för alla som bor och verkar i Borlänge.

Centerpartiets Borlänge är hållbart, smart, omtänksamt, internationellt, engagerande och inkluderande.

Vi skapar förutsättningar för trygga medborgare, ett sjudande näringsliv och en ekonomiskt stabil och trygg kommunal verksamhet.

En stad i ständig utveckling där mångfald i många bemärkelser och hållbarhet på alla områden är det som styr vägen mot framtiden.

Vi ser ett Borlänge där alla har möjlighet att bidra, påverka och vara delaktiga och där de globala miljömålen leder oss i de satsningar vi gör.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.