Vi tycker

Vi Centerpartister är kända för att ta ansvar - i föreningar, i företag, i politiken. Vi snackar inte så mycket - vi skapar resultat. Hjälp oss att bygga en bra framtid för alla som bor och verkar i Borlänge.

Centerpartiets Borlänge är hållbart, smart, omtänksamt, internationellt, engagerande och inkluderande.

Vi skapar förutsättningar för trygga medborgare, ett sjudande näringsliv och en ekonomiskt stabil och trygg kommunal verksamhet.

En stad i ständig utveckling där mångfald i många bemärkelser och hållbarhet på alla områden är det som styr vägen mot framtiden.

Vi ser ett Borlänge där alla har möjlighet att bidra, påverka och vara delaktiga och där de globala miljömålen leder oss i de satsningar vi gör.

När Centerpartiet får bestämma kommer vi att skapa ett nytt ledarskap i vår kommun där borlängeborna har ett mycket större inflytande än idag.

Vi vet att människor har förmåga att samarbeta, ta ansvar och hitta lösningar. När vi leder Borlänge kommun gör vi det genom dialog med dem som berörs av olika beslut.

Vi kommer att lyssna på goda förslag och låta alla goda krafter bidra till att göra Borlänge bättre. Det kallar vi närodlad politik!

 

Centerpartiet är med i den majoritet som nu styr Borlänge.

Tillsammans har vi lagt fast 100 punkter för utveckling i Borlänge.

De viktigaste punkterna för oss i Centerpartiet är:

Verkligt inflytande för borlängeborna - vi vill se mer dialog innan beslut fattas.
Valfrihet i äldreomsorgen - Släpp in fler aktörer i hemtjänst och äldreboenden
Fler Borlängebor i jobb - Det går att göra mer för att hjälpa människor till egenförsörjning.
Hushållning med skattepengar - I dag gör vi slut på mer pengar i kommunen än vad vi får in
Gemenskap i Borlänge - Vi behöver många olika platser och sammanhang där vi kan mötas.
Bättre ledarskap i skolan - Alla elever måste trivas och må bra för att klara skolans mål.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.