Borlänge
Centerpartiet lokalt
  • / Vi tycker

Vi tycker

Vi Centerpartister är kända för att ta ansvar - i föreningar, i företag, i politiken. Vi snackar inte så mycket - vi skapar resultat. Hjälp oss att bygga en bra framtid för alla som bor och verkar i Borlänge.

Centerpartiets Borlänge är hållbart, smart, omtänksamt, internationellt, engagerande och inkluderande.

Vi skapar förutsättningar för trygga medborgare, ett sjudande näringsliv och en ekonomiskt stabil och trygg kommunal verksamhet.

En stad i ständig utveckling där mångfald i många bemärkelser och hållbarhet på alla områden är det som styr vägen mot framtiden.

Vi ser ett Borlänge där alla har möjlighet att bidra, påverka och vara delaktiga och där de globala miljömålen leder oss i de satsningar vi gör.

När Centerpartiet får bestämma kommer vi att skapa ett nytt ledarskap i vår kommun där borlängeborna har ett mycket större inflytande än idag.

Vi vet att människor har förmåga att samarbeta, ta ansvar och hitta lösningar. När vi leder Borlänge kommun gör vi det genom dialog med dem som berörs av olika beslut.

Vi kommer att lyssna på goda förslag och låta alla goda krafter bidra till att göra Borlänge bättre. Det kallar vi närodlad politik!

Vår vision för Borlänge hittar du nedan

Vårt valmanifest för Borlänge hittar du nedan


Verkligt inflytande för borlängeborna - vi vill se mer dialog innan beslut fattas.
Fler Borlängebor i jobb - Det går att göra mer för att hjälpa människor till egenförsörjning.
Hushållning med skattepengar - I dag gör vi slut på mer pengar i kommunen än vad vi får in
Gemenskap i Borlänge - Vi behöver många olika platser och sammanhang där vi kan mötas.
Bättre ledarskap i skolan - Alla elever måste trivas och må bra för att klara skolans mål.
Mer valfrihet i äldreomsorgen - Släpp in fler aktörer i hemtjänst och äldreboenden

Tänker du som en Centerpartist?

Vill du att besluten i Borlänge kommun ska fattas utifrån att …

  • alla borlängebor behövs och har samma värde.
  • människor kan och vill ta ansvar - låt folk bestämma så mycket som möjligt själva.
  • kretsloppet måste respekteras - det går att bruka utan att förbruka.
  • småskaligt är bra - mindre enheter ger överblick, ansvar och engagemang.
  • företagare är jobbskapare och ska uppmuntras.
  • det gäller att hushålla med våra resurser - vi kan inte göra slut på mer än vi har