Centerpartiet Örebro län

Centerpartiet i Örebro län vet att vi tillsammans kan göra vårt län bättre. Centerpartiet behövs för ett nytt ledarskap i Örebro län.
Centerpartiet vill att hela länet ska leva. Detta kräver en närodlad politik. Som enskilda länsbor kan vi alla göra en insats för att hela vår region och människorna som bor och verkar här ska växa.
Vi vill se människan, inte systemen och de centrala ”lösningarna”.
Vi vill se ett värderingsskifte, där människors kreativitet, entreprenörskap och engagemang tas tillvara.
Vi vill forma nyckeln till ett län med fler arbetstillfällen, fler företagare och en bättre samhällsservice.
Det ska kännas tryggt att bo och verka i vårt län.


sol-has-bg

Senaste nytt från Örebro Län

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.