FÖR DALARNAS BÄSTA


Centerpartiet Dalarna vill ge kraft åt varje människa. Alla människors frihet och lika värde är utgångspunkten för vår politik. Vi tror på människors vilja och förmåga att ta ansvar för sig själva och varandra. Vi vill att så många som möjligt skall vara delaktiga och ha inflytande i de beslut som de berörs av.

För Dalarnas bästa.

sol-has-bg sol-light-text

Senaste nytt från Dalarna

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.