Förtroendevalda i Karlshamns kommun

Mandat perioden 2018-2020

KOMMUNALA BOLAG

 Stadsvapnet

 • Mats Bondesson ledamot

 Karlshamnsbostäder AB

 • Ola Persson vice ordförande

 Karlshamn Energi AB

 • Per-Ivar Johansson 1 vice ordförande

 Karlshamn Hamn AB

 • Gert Åkesson 1 vice ordförande

VMAB

 •  Mats Bondesson ordförande

ÖVRIGT

Kommunledningen

 • Mats Dahlbom samordnare utbildningsnämnd.
 • Marco Gustavsson samordnare landsbygdsfrågor

Gruppledare

 • Mats Dahlbom ordinarie
 • Marco Gustavsson vice

V Blekinge Räddningstjänst

 • Ola Persson ledamot

Miljöförbundet Blekinge Väst

 • Gertrud Ivarsson 1 vice ordförande
 • Per-Ivar Johansson ersättare

Arvodesgruppen

 • Marco Gustavsson ledamot

J Ingemanssons Fond Mörrum och Elleholm

 • Marco Gustavsson ordförande
 • Maria Hjelm Nilsson ersättare

Skottsbergska Gården

 • Lena Häggblad ledamot

Netport Styrelse

 • Mats Dahlbom ersättare

G Borgströms Fiskefond

 • Marco Gustavsson ledamot

Nämndeman

 • Kerstin Mattisson

Huvudman K Sparbank

 • Ola Persson
 • Mats Dahlbom

Huvudman Å Sparbank

 • Per-Ivar Johansson,
 • Ann Jonasson
 • Bengt Larsson


KOMMUNALA NÄMNDER och fullmäktige

Kommunstyrelse

 • Mats Dahlbom 1 v ordf
 • Marco Gustavsson ledamot
 • Sofie Ekenberg ersättare

Kommunstyrelse AU

 • Mats Dahlbom ledamot
 • Marco Gustavsson ersättare

 Kommunfullmäktige

 • Gertrud Ivarsson 1 vice ordförande
 • Marco Gustavsson ledamot
 • Mats Dahlbom ledamot
 • Ola Persson ledamot
 • Lena Häggblad ledamot
 • Per-Ivar Johansson ersättare
 • Sofie Ekenberg ersättare
 • Mats Bondesson ersättare

 Utbildningsnämnd

 • Sofie Ekenberg 1 vice ordförande
 • Maria Hjelm Nilsson ledamot
 • Kousai Al Haji ersättare

 Byggnadsnämnd

 • Mats Bondesson v ordf

Teknik och Fritidsnämnd

 • Mats Dahlbom ordförande
 • Henrik Häggblad ledamot
 • Staffan Olsson ersättare

 Kulturnämnd

 • Lena Häggblad ledamot
 • Jessica Persson ersättare

 AV-nämnden

 • Ankie Boklund ledamot

 Valnämnd

 • Per-Ivar Ivarsson ledamot
 • Ola Persson ersättare

 Omsorgsnämnd

 • Inger Åkesson ledamot
 • Britt-Marie Larsson ledamot
 • Nils Sjöström ersätttare

Revisor

 • Thomas Nilsson

Överförmyndarnämnden

 • Lena Häggblad 1 vice ordförande

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.