Centerpartiet lokalt
  • / Utställare

Utställare

Bild

På den här sidan kan du som är utställare eller är intresserad att bli utställare, anmäla intresse till Centerpariets olika arrangemang och läsa mer om vad det innebär att vara utställare hos oss.

Information kring kommande evenemang, scheman m.m. kommer att uppdateras löpande. Har du frågor, som inte besvaras här, rörande utsällning på något av Centerpartiets event kan du kontakta utställningsansvarig nedan.

Maria Bojerud
Konferenskoordinator / Utställaransvarig