Centerpartiet lokalt

Här hittar du information om Centerpartiets politiker

  • Partistyrelsen
    Partistyrelsen är Centerpartiets högsta beslutande organ mellan våra partistämmor. Här ingår 18 ledamöter som har valts av en partistämma samt representanter för Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter.
  • Riksdagsledamöter
    Vi har 31 riksdagsledamöter som representerar partiet i riksdagen och i olika utskott. De är hemmahörande i olika delar av landet, från Norrbotten till Skåne och representerar också sin valkrets.
  • Europaparlamentariker
    I Europaparlamentet representeras Centerpartiet av Fredrick Federley och Abir Al-Sahlani under mandatperioden 2019-2024.

Här hittar du våra talespersoner