De vinner årets företagspris

Motivering:
Askunga Dovvilt i Askunga, Karlskrona kommun
driver lantbruk med köttproduktion av lantrasen
Rödkulla samt hjortuppfödning. Det är ett expansivt
företag som numera också driver gårdsbutik och
restaurang samt erbjuder ställplatser med utsikt över
hjorthägnen.
Under 2020 års pandemi har företaget lyckats ställa
om sin ordinarie verksamhet på ett föredömligt sätt
men också kompletterat verksamheten med nya
tjänster som Take Away och hemleveranser i hela
Karlskrona kommun.