FRIDLEVSTAD TVING

Ordf. Britt-Marie Havby, Rödeby

Vice ordf. Karl-Anders Holmqvist, Tving

Sekr. Kenneth Havby, Rödeby

Kassör: Karl-Anders Holmqvist, Tving


JÄMJÖBYGDENS CENTERAVDELNING

Ordf. Johan Genestig, Sturkö

Sekr. Ingela Abramson, Ramdala

Kassör PI Persson, Senoren


KARLSKRONA-NÄTTRABY

Ordf. Malin Wästfelt, Karlskrona

Sekr. Sven Borén, Karlskrona

Kassör Claes Gustafsson, Nättraby


KRISTIANOPEL

Ordf. Sigurd Olsson, Fågelmara

Kassör Börje Sandberg, Fågelmara


KÄTTILSMÅLA FLYMEN

Ordf. Jörgen Johansson, Gåsamåla

Vice ordf. Roger Arvidsson, Bredagöl

Sekr. Lars Karlsson, Bettamåla

Kassör Lars Carlsson, Trollemåla


RÖDEBY

Ordf. Bernt Runesson, Offamåla

Vice ordf. Torsten Johansson, Göksjöholm

Sekr. Nasir Khaja, Rödeby

Kassör Lennart Andersson, Spjutsbygds gård


SILLHÖVDA

Ordf. Anders Lennartsson, Holmsjö

Vice ordf. Sven Hansson, Holmsjö

Sekr. Nils Jedhammar, Holmsjö

Kassör: Johan Robertsson, Bakareboda


TORHAMN

Ordf. Magnus Larsson, Torhamn

Vice ordf. Sture Nilsson, Sandhamn

Sekr. Katarina Johansson, Torhamn

Kassör Mats Nilsson, Skearyd