Vart tar våra öppna hagmarkslandskap?

Krets/Avdelningsmöte

Allmänt möte i Bräkne-Hoby Bygdegård kl 18.30, i samverkan med SV
"Vart tar våra öppna hagmarkslandskap vägen?" Medverkar gör Roland Gustavsson.