Vinstförbud - en käpp i hjulet för friskolor


Regeringen och vänsterpartiet vill införa ett förbud mot vinster i välfärden. De hävdar att det skulle leda till högre kvalité i skolan, något jag tror är fel. Att införa ett sådant förbud leder till en mer konservativ skola, eftersom friskolor kommer ha väldigt svårt att finnas kvar.

Vi behöver fler nytänkande skolor, inte färre. Det skulle även slå extra hårt mot mindre skolor, som inte har lika stora investerade kapital som de större. På så sätt hindrar det utbildningar att nå dess fulla potential.

Det hindrar även personer med bra idéer att starta en skola, det blir helt enkelt för stor risk.Inte minst av allt skadar det välfärden, det fria skolvalet, och begränsar kvalitén på skolorna. Medan en kommunal skola uppstår utav behov för en skola och utbildning, så uppstår friskolor utifrån idéer om nytänkande sätt att utbilda sig på.

När en friskola startas så har man redan en idé och en vision som skolan ska byggas på. När kommunala skolor skapas strävar man i efterhand med att försöka komma på skolans idé, om det överhuvudtaget ska finnas en speciell idé för skolan.

En kommunal skola kan gå flera miljoner i back, och då sätter vi in extra skattemedel. Friskolor har inte något utrymmer för att gå back i miljonbelopp, framförallt inte mindre skolor. Långsiktigt kan det fria skolvalet hotas, och kortsiktigt så hotas kvalitén och nytänkandet på friskolor.

Mina första 7 år i skolan (F-6) gick jag själv på G-klavens friskola, skolans kvalité har varit den bästa utav de 3 skolorna jag gått på. Och precis som namnet utstrålar, så bygger skolan på en speciell idé, nämligen musik. Precis som G-klaven bygger sin idé på musik, så har alla friskolor sin egna nisch. Det är där de flesta kommunala skolorna faller.

Något annat som möjliggör en hög kvalité på skolan är att det inte är en stor skola. Vi hade en av varje årskull, vilket skapar mindre arbetslag, färre elever på skolan och ett större samspel klasser emellan. Genom att bara ha en av varje årskull blir det bättre sammanhållning på skolor.

Därför är detta förslag om vinstförbud ännu mer allvarligt, för som jag sagt tidigare är det mest de mindre skolorna som hotas av det. Kollar man på statistik gällande mindre företag så är det en kvinnodominerande bransch. Samtidigt uttalar sig vår regering om att vara den första feministiska regeringen vi har, och sedan lägger förslag om att förstöra kvinnodominerade företag.

Att S och Mp nu ställer sig bakom idén från Vänsterpartiet och vill föra den hela vägen ut kommer att skapa stora problem, inte minst för alla familjer. Hur de väljer att formulera förbudet kan ge olika utgångar, men oavsett hur utgången blir, så kommer det sätta käppar i hjulet för friskolor.Signatur


Jonatan Glader, ordförande CUF Ronneby/Blekinge