Ett samhälle för alla

Att vara funktionsnedsatt är inget man själv väljer, det är något man drabbas av – på olika sätt. Många har behov av hjälp, och för dem som är i behov av mest stöd, finns LSS lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Att få personlig assistans för de mest behövande är viktigt och nödvändigt, och förenklar vardagen för många människor. Alla ska kunna påverka sin egen situation och Centerpartiet vill ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service. Rätten till personlig assistans är grunden till ett värdigt liv och en fråga om individuell frihet. Centerpartiet vill skydda rätten till personlig assistans!

Vårt parti anser det vara angeläget att arbetsmarknaden blir mer öppen för dem som vill jobba, trots att de har begränsad arbetsförmåga. Därför ska det vara enklare att anställa en person med funktionsnedsättning, t.ex. genom sänkta arbetsgivaravgifter. Centerpartiet vill konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och låta fler aktörer få förmedla jobb. På så sätt kan utförare specialisera sig på att förmedla jobb åt särskilda grupper, som personer med funktionsnedsättning. Meningsfullt arbete är det viktigaste medlet till självförverkligande.

Människor som har sjuk- eller aktivitetsersättning måste ges bättre förutsättningar att bryta sitt utanförskap. Det ska vara möjligt och testa att arbeta eller studera, utan att förlora sin ersättning. Om man har så omfattande funktionsnedsättning att man inte kan jobba, ska man ha rätt till samhällslön, för att möjliggöra en rimlig levnadsstandard. Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för en god folkhälsa och detta gäller också för personer med funktionsnedsättning.

Ronneby Centerpartikrets Folkhälso- och Omsorgsgrupp