Borlänge
Centerpartiet lokalt
  • / Karin Örjes

Karin Örjes


Ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen,

ersättare i kommunstyrelsens Arbetsutskott

ledamot av kommunstyrelsen Hållbarhetsutskott

Karin bor i Norr Amsberg och jobbar som avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan.