Borlänge
Centerpartiet lokalt
  • / Torbjörn Käck

Torbjörn Käck

Personbild


ersättare i Kommunstyrelsen

ersättare i kommunstyrelsens Serviceutskott

Torbjörn bor i Gylle, är gymnasielärare och utbildar inom järnvägsteknik