Fontänhus behövs i Dalarna

Samhället har många insatser för människor med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Denna grupp har mycket olika problematik och det finns en relativt stor andel som inte klarar arbetslivsinriktad rehabilitering, sysselsättningsplats inom socialpsykiatrin eller LSS dagliga verksamhet.

I vart fall leder inte insatserna alltid till förbättringar för individen. Åtminstone i ett inledningsskede , eller efter en insats inom den medicinska psykvården, behövs ett ställe där man kan få vara, finnas i ett sammanhang och hitta struktur på sitt liv.

- Sådan verksamhet finns på flera ställen i landet i form av ett så kallat Fontänhus, säger Mats Dahlström (C), ersättare kommunstyrelsen Falu kommun.

Det är ett alternativ som utgår från människors förmåga, frihet och rätt till egna beslut. Ett ställe där man bryter med vårdens traditionella fokusering på sjukdomsbilden och därav följande ensamhet och stigmatisering.

Fontänhus organiseras som ett klubbhus och deltagarna kallas för medlemmar.

- Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning, säger Göte Persson (C), ersättare landstingsstyrelsen.

Grundteserna är att Du är välkommen och väntad, Din närvaro har betydels för andra, Alla önskar din närvaro och Du behövs i huset. Modellen finns i 330 hus i 33 länder världen över. 12 fontänhus finns i Sverige.

- Modellen har visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmodell, framförallt på det mänskliga planet men också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen och sjukersättning från staten, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.

Medlemmarna deltar i frivillig verksamhet och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera dagen och stärka sin självkänsla.

Genom en förstudie inom Finsam i Falun har man konstaterat att behovet finns i Falun. En dialog har nu startat på både tjänstemannanivå och politisk nivå om att försöka få till ett Fontänhus i Falun.

- Centerpartiet vill aktiv arbeta för att det ska bli verklighet, avslutar Mats Dahlström.

I media:
Dala Demokraten: (C) Vi arbetar aktivt för att personer med psykisk ohälsa ska få ett Fontänhus i Falun
Dalarnas Tidningar: Falun behöver ett klubbhus för personer som lider av psykisk ohälsa