Vi centerpartister har jobbat hårt – nu kan Falun, Dalarna och försvaret utvecklas tillsammans

Centerpartiet har länge drivit på för att två nya infanteriregementen ska etableras på för totalförsvaret strategiska orter i landet. Det är en naturlig konsekvens av att en förstärkt krigsorganisation kräver en utökning också av Försvarsmaktens grundorganisation men också på grund av beredskapskrav.

(Foto: Seth Jansson)

I dagarna lämnas den försvarsproposition som förhandlats fram mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen på riksdagens bord. Utan Centerpartiets hårda arbete under många år för ett försvar i hela landet och vårt fokus på arméns tillväxt hade innehållet i propositionen sett annorlunda ut och tillväxten som nu kommer ske i Falun och Dalarna inte säkert blivit av.

Centerpartiet har länge drivit på för att två nya infanteriregementen ska etableras på för totalförsvaret strategiska orter i landet. Det är en naturlig konsekvens av att en förstärkt krigsorganisation kräver en utökning också av Försvarsmaktens grundorganisation men också på grund av beredskapskrav.

Nu är det klart att Dalregementet (I 13) i Falun blir ett av de regementen som nu återetableras. Vid regementet kommer två lokalförsvarskyttebataljoner för skyddet av förbindelserna till Oslo och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar utbildas. Dessutom kommer Försvarsmakten få i uppdrag att redovisa hur hemvärnsverksamheten vid Dalregementsgruppen ytterligare kan utvecklas och stärkas, till exempel genom fortsatt utveckling av särskilda funktioner eller verkanssystem inom ramen för hemvärnet.

Det har varit viktigt för Centerpartiet att Försvarsmakten ska kunna nyttja Falu skjutfält som redan finns. Det underlättar en etablering. Förstärkningar på armén, som länge varit eftersatt, har under flera år prioriterats av Centerpartiet och genom försvarsbeslutet blir det nu en realitet. Det känns bra för vårt land och vår region.

Förutom försvarsstrategiska skäl att etablera ett regemente i Falun så finns också ett mervärde med etableringen ur ett folkförankringsperspektiv. Försvarsmakten ska synas, höras och finnas i människors medvetande, väcka nyfikenhet, stolthet, intresse och en vilja att själv bidra till försvaret av Sverige. Det har ett egenvärde, men kan också vara viktigt i ett rekryteringsperspektiv eftersom människor vill kunna leva, bo och jobba i hela landet.

Genom det försvarsbeslut som riksdagen kommer fatta i höst kommer Försvarsmaktens budget år 2025 vara 28 miljarder högre än i dag. Det är mycket pengar men helt nödvändigt i det säkerhetspolitiska läge som Sverige befinner sig i. Därtill kommer satsningar på det civila försvaret på totalt 4,2 miljarder kronor fram till 2025. Centerpartiet har haft en central roll i att dessa pengar blivit verklighet. Totalförsvarets samlade utveckling behöver gå hand i hand och nu skapas bättre förutsättningar för det än på många år.

Daniel Bäckström (C), försvarspolitisk talesperson

Peter Helander (C), riksdagsledamot Dalarna

Joakim Storck (C), kommunalråd Falu kommun