Ny arbetstidsmodell ger bättre villkor för Dalarnas sjuksköterskor

Under hösten har Region Dalarna och Vårdförbundet förhandlat om en ny arbetstidsmodell för de medarbetare som idag omfattas av det nuvarande 24/7-avtalet. Avtalet rör drygt 1 000 sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor som arbetar vid verksamheter som måste bemannas dygnet runt. I korthet ger nya avtalet berörda medarbetare arbetstidsförkortning och högre grundlön.

– Medarbetarnas arbetsmiljö, hälsa och engagemang är a och o. Genom detta avtal med hälsosamma arbetstider möjliggör vi nu att personalen ska orka arbeta hela sin yrkesverksamma karriär, säger Sofia Jarl, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Förslaget om ny arbetstidsmodell har hälsofrämjande intentioner och ska ge medarbetarna mer tid för återhämtning.

– När fler personer delar på natt- och helgpassen så minskas belastningen på kropp och själ. Vi kan nu skapa utrymme för fler att orka arbeta heltid och ändå ha goda möjligheter att återhämta sig, berättar Sofia Jarl vidare.

Arbetstidsmodellen innehåller tre delar; två delar som reglerar nattjänstgöring och en del som möjliggör lägre veckoarbetstid vid helgtjänstgöring. Utöver arbetstidsförkortning innehåller förslaget också en stor lönesatsning som ger en betydande grundlönehöjning för medarbetare som arbetar inom verksamhet som idag omfattas av ett 24/7-tillägg.

Beslutsprocessen – införande av ny arbetstidsmodell

  • 19 november 2018 fattar regionfullmäktige beslut om att nytt nattavtal ska införas.
  • Under 2020 förhandlar Region Dalarna och Vårdförbundet om ny arbetstidsmodell för 24/7-verksamheten.
  • Den 9 december 2020 läggs förslag till personalutskottet om finansieringsförslag för att kunna möjliggöra införandet av ny arbetstidsmodell för 24/7-verksamheter och föreslagen lönesatsning.
  • Den 14 december 2020 föreslås regionstyrelsen fatta beslut om finansiering av lönesatsning för 24/7-verksamheten på 36,5 mkr för år 2021.
  • Den nya arbetstidsmodellen börjar gälla andra kvartalet 2021.