CENTERPARTIET

vill ta ansvar för kommunens fortsatta utveckling, att få fler att bosätta sig här, ekonomin att växa och fördela resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Prioriterat är att ordning och reda måste råda i kommunens ekonomi.

Kommunens attraktionskraft måste fortsätta att utvecklas inom företagande och kommunal verksamhet. Kommunen är den största arbetsgivaren i Mellerud, oerhört viktig för alla som jobbar där liksom för kvalitén på all den service personalen levererar, till invånarna.

I Mellerud ska medborgarna stimuleras att ta ansvar för sin egen hälsa.

Att integrera medborgare från andra kulturer i arbetslivet, kultur och fritid är ett ansvar som vilar på oss alla som bor här. I Centerpartiets Mellerud är människors lika värde en självklarhet och därför ska jämställdhet och tillgänglighet vara i fokus.

Hela kommunen, både tätorter och landsbygden, ska vara attraktiva för såväl boende som företagande. På samma sätt som de första sekunderna i ett möte människor emellan kan vara avgörande, är det första intrycket av Mellerud viktigt. Därför ska vi vara rädda om våra miljöer och se till att vår kommun är trivsam och välkomnande för alla.

Det finns kulturhistoriska miljöer som speglar kommunens historia och dessa bör ges förutsättningar och stimulans för att komma både besökare och invånare till del.

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.