Kommunala debiteringar och kostsam hantering

Motion till kommunfullmäktige

2020-02-11

Munkedals kommun har under flera år fått bland de lägsta betygen i landet gällande ”Företagsklimat”

Kommunens företag, inte minst alla våra aktiva lantbruk belastas med allt för höga kontrollkostnader och onödig byråkrati, när det gäller rapporter, tillstånd och dispenser. Dessa frågor blev än mer aktuella i samband med kommunens beslut om nya vattenskyddsområden. Vi anser att en ordentlig förenkling måste till, samt att avgifterna för detta sänks. De flesta av dessa regler och avgifter styrs som kommunala ärenden och både hantering och avgifter beslutas av kommunen själv. Det vill säga frågor, där vi själva har möjlighet att styra hur det ska se ut och vilka kostnader som belastar våra företagare.

Kontroller utförda av miljökontoret sker ofta varje år. De företag som haft regelbundna kontroller varje år med klanderfria resultat, borde kommande kontrollintervall vara betydligt glesare och det spar dessutom både tid och kostnader i båda led. De olika myndigheterna bör med sin kompetens också se som sin uppgift, att hjälpa företagarna till att bli ännu bättre.

Centerpartiet ser det som orimligt att varje liten åtgärd, varje litet tillstånd, varje liten dispens, ska behöver gå hela den byråkratiska vägen vid varje tillfälle. Ovan nämnda hantering faller helt naturligt inom Rättviksmodellen som Munkedals kommun tagit initiativ för att följa.

Det är även orimligt att enskilda marker beläggs med restriktioner som ekonomiskt bestraffar den enskilde. När det gäller Munkedals vattentäkter, vill vi se att vattenkollektivet tar hela den kostnaden som idag belastar lantbrukaren som ”råkat” få ett vattenskyddsområde på sin mark.

Smidiga myndighetskontakter är också en avgörande faktor för en positiv företagsutveckling. När dessa fungerar bra kan företagaren lägga tid och kraft på 13 verksamheten, och fokusera på att leverera nyttor inom kommunen, såsom arbetstillfällen, råvaror, mat och energi till en växande befolkning. Vår kommun behöver förbättra vår ranking gällande Svenskt Näringslivs mätning av ”företagsklimatet”. Det är ett viktigt steg för en positiv företagsutveckling.

Ingen konsekvens inom barnkonventionen.

Därför yrkar Centerpartiet i Munkedal:

Att Munkedals kommun tar beslut om att införa Rättviksmodellen fullt ut

Att vattenkollektivet tar hela kostnaden för hantering av tillstånd och dispenser och andra kostnader som uppstår i samband med vattenskyddsområden. Samt att den enskilde markägaren hålles skadeslös för hanteringen

Relaterade nyheter