Motion om byggnation på Vadholmen

Motion till kommunfullmäktige

2021-04-06

Vadholmen är ett strategiskt viktigt och attraktivt område i centrala Munkedal. Det är ett område som lämpar sig bra för trygghetsanpassat boende för äldre i och med sin närhet till den service som finns i centrum. Det är dessutom särskilt strategiskt att bygga trygghetsanpassat boende för äldre i den fastighet där regionen också har visat intresse för att placera både vårdcentral och tandläkare. Här blir vårt kommunala bostadsbolag en viktig aktör för att tillgodose en mångfald av boendeformer i kommunen. Genom att låta Munkbo bygga ett trygghetsanpassat boende för äldre stärker vi bolaget samtidigt som vi skapar en bättre mångfald i boendeformerna i kommunen.

Därför yrkar vi att
- Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilken typ av trygghetsanpassat biståndsbedömt boende som är bäst lämpat att bygga på Vadholmen och passar in i den av välfärdsnämnden beslutade trygghetszonen.

 

- Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram nödvändigt underlag för att Munkbo ska kunna bygga fastigheten på Vadholmen innehållandes verksamhetslokaler, trygghetsanpassat biståndsbedömt boende för äldre samt hyreslägenheter.

- Att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att inleda en diskussion med Munkbo med syftet att Munkbo ska bygga på Vadholmen.

Carina Thorstensson
Centerpartiet i Munkedal

Liza Kettil
Socialdemokraterna i Munkedal

Relaterade nyheter