Karl-Anders Andersson


Vice ordförande av kretsstyrelsen

Ledamot av kommunfullmäktige

Andra vice ordförande av välfärdsnämnden

Andra vice ordförande av välfärdsnämndens myndighetsutskott

Hej!
Karl-Anders Andersson är mitt namn och jag bor i Hällevadsholm där jag varit lantbrukare fram till 2010 men nu bedriver skogsbruk och är engagerad i olika fiberstyrelser med utveckling och drift av dom. Jag är även pensionär.

Jag har varit aktiv i LRF under mitt tidigare yrkesliv men är sedan valet 2018 2:e vice ordförande i Välfärdsnämnden och även i dess myndighetsutskott. Jag sitter i kommunfullmäktige och Munkbos styrelse och är ersättare till vår överförmyndare.

Jag brinner för att skapa förutsättningar för att hela Munkedals kommun skall växa vad gäller både företagsamhet som att det skall finnas boenden så att vi skall växa som kommun. Det är då vi skapar möjligheterna att nå framgång i våra olika verksamheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.