Britt Lindgren

Britt Lindgren


Vice Ordförande och sekreterare i Centerpartiet Sotenäs

 

070-820 39 71

Britts politiska uppdrag:
Omsorgsnämnden, vice ordförande

  • 1:de vise ordförande Omsorgsnämnden
  • Ledamoten Omsorgsnämndens arbetsutskott
  • 2:de vise ordf. Kommunfullmäktige
  • Ledamot i Hållbarhetsrådet
  • Sekreterare distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Fyrbodal.
  • Ledamot distrikstyrelsens arbetsutskott


Kontakta Britt Lindgren

Kontakta Britt

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.