för trollhättans bästa

Sedan Centerpartiet grundades har vi kämpat för ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle där alla invånare ska känna sig sedda och hörda, där ett bra företagsklimat stimuleras och ett livaktigt föreningsliv växer.

Valet är viktigt. Det handlar om hur samhället ska finnas där för dig om du blir sjuk eller arbetslös. Hur alla människor ska få samma goda förutsättningar till att vara en del av samhället, få en bra utbildning och arbete, må bra och leva ett hälsosamt liv. Det handlar om att hela kommunen ska hålla ihop och utvecklas.

sol-has-bg

Centerpolitiken bottnar i vår syn på jämställdhet, frihet och decentralisering tillsammans med tron på alla människors frihet och lika värde. Trollhättan ska vara öppet och inkluderande för alla människor. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet.

Centerpartiet vill att du som invånare i Trollhättan ska få bestämma så mycket som möjligt som rör dig och din vardag. Det kan handla om vilken skola dina barn ska gå i eller hur du vill att du själv eller dina föräldrar ska bli omhändertagen när det behovet uppstår.

Det finns mycket som är bra i Trollhättan men också många utmaningar. Vi i Centerpartiet vill se ett Trollhättan som utvecklas i samklang med miljö och natur, som ser alla människor som individer med olika behov, som tror på företagande och förbättrar arbetsklimatet. Ett Trollhättan som ser valfrihet som något positivt och som står upp för alla människors lika värde.

Valprogrammet 2022 är Centerpartiet i Trollhättans vägvisare för en hoppfull väg framåt. Här presenterar vi konkreta mål för nästa mandatperiod.

FÖR TROLLHÄTTAN BÄSTA.

Du kan läsa vårt valprogram som pdf här. , 205.6 kB.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.